“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018
MC VIỆT THẢO- CBL(687)- “NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Với Việt Thảo.
Chuyện Bên Lề lần thứ 687 tập 1 được thực hiện với Việt Thảo ở Hawaii USA.
_Đi ăn Phở Saigon.
_ Dole Plantation.

source