“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018

“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018 MC VIỆT THẢO- CBL(687)- “NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Với Việt Thảo. Chuyện Bên Lề lần thứ 687 tập 1 được thực hiện với Việt Thảo ở Hawaii USA. _Đi ăn Phở Saigon. _ Dole Plantation. source