MARISOL – HAWAII (Official Video)

Listen To “HAWAII” On Spotify: https://open.spotify.com/album/3Zr4l3gHQQZbRQ2xV0atIf Lyric Video: https://youtu.be/lSL515QFkFk Listen Everywhere Spotify: https://open.spotify.com/album/3Zr4l3gHQQZbRQ2xV0atIf Apple Music: https://music.apple.com/us/album/hawaii-single/1569289942?uo=4&app=music&at=1001lry3&ct=dashboard Soundcould: https://soundcloud.com/marisolmusic/marisol-hawaii Youtube: https://youtu.be/lSL515QFkFk Follow MARISOL Instagram: https://www.instagram.com/mylifeaseva/ TikTok: https://www.tiktok.com/@mylifeaseva?lang=en Youtube: Spotify: https://open.spotify.com/artist/41Ay73IVz8WJXYNCYVvujv?si=M-XZ56ehQH6k9WzqYPhSfg Twitter: https://twitter.com/lifeaseva – HAWAII – Produced By MARISOL Mixed By MARISOL Written By MARISOL Performed By MARISOL Directed by Eva Gutowski Shot By Olav Stubberud https://www.instagram.com/olav/… Continue reading MARISOL – HAWAII (Official Video)

“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018

“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018 MC VIỆT THẢO- CBL(687)- “NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Với Việt Thảo. Chuyện Bên Lề lần thứ 687 tập 1 được thực hiện với Việt Thảo ở Hawaii USA. _Đi ăn Phở Saigon. _ Dole Plantation. source