Noah in Hawaii!

Ellen sent the adorably precocious Noah Ritter to the Aulani in Hawaii! He was here to tell her about his experience. source

“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018

“NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Tập 1- MC VIỆT THẢO- CBL(687)- May 21, 2018 MC VIỆT THẢO- CBL(687)- “NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẢO THẦN TIÊN- HAWAII” Với Việt Thảo. Chuyện Bên Lề lần thứ 687 tập 1 được thực hiện với Việt Thảo ở Hawaii USA. _Đi ăn Phở Saigon. _ Dole Plantation. source